Velkommen til 15-års jubileum


Fredag 12.09: ERIK BYES MINNEPRIS / OFF. ÅPNING
Lørdag 13.09: HAR VI MOT TIL Å VÆRE DRISTIGE NOK?
Søndag 14.09: FILMSØNDAG: til skuespiller Lars Andreas Larssens minne
Mandag 15.09: ER EGOISMEN BLITT EN FOLKESYKDOM?
Tirsdag 16.09: BEFINNER VI OSS I EN TROSKRISE?
Onsdag 17.09: ER VI OFFER FOR DRØMMEN OM DEN PERFEKTE TILVÆRELSEN?
Torsdag 18.09: HAR VI NOE Å FEIRE I JUBILEUMSÅRET?
Fredag 19.09: ER VI FANGET AV LYKKETYRANNIET?

Hva er Protestfestivalen?


Erik Byes Minnepris

Protestfestivalen – Nordens verdifestival – er en protest mot apati og likegyldighet.
En protest mot ensrettingen i samfunnet, den ensporede markedstenkningen
og et slapt toleransebegrep.
Et program i Erik Bye, Kris Kristofferson, Axel Jensen, Jens Bjørneboe og Henrik Wergelands ånd.

Inspirator Protestfestivalen